Polityka prywatności

Serinco Motors S.L. (gruas-asistencia.com) informuje o swojej Polityce prywatności dotyczącej przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników i klientów, które mogą być gromadzone podczas przeglądania lub zamawiania usług za pośrednictwem strony internetowej gru as-asistencia.com.

W tym względzie Posiadacz gwarantuje zgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, odzwierciedlonymi w ustawie organicznej 3/2018 z dnia 5 grudnia o ochronie danych osobowych i gwarancji praw cyfrowych (LOPD GDD). Jest ona również zgodna z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RODO).

Korzystanie z witryny oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności, a także warunków zawartych w Nocie prawnej.

Tożsamość osoby odpowiedzialnej:

 • Właściciel: SERINCO MOTORS S.L
 • NIF/CIF: B09882689
 • Adres: Carrer de Sant Germà, 6 . 1-3
 • E-mail: info@gruas-asistencia.com
 • Strona internetowa: gruas-asistencia.com

Zasady stosowane w przetwarzaniu danych

Przetwarzając dane osobowe użytkownika, administrator danych będzie stosować następujące zasady, które są zgodne z wymogami nowego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych:

 • Zasada zgodności z prawem, uczciwości i przejrzystości: Administrator danych zawsze będzie wymagał zgody na przetwarzanie danych osobowych użytkownika, które może mieć jeden lub więcej konkretnych celów, o których użytkownik zostanie poinformowany z wyprzedzeniem z zachowaniem całkowitej przejrzystości.
 • Zasada minimalizacji danych: Administrator Danych będzie żądać od użytkownika wyłącznie danych ściśle niezbędnych do celu lub celów, dla których są one wymagane.
 • Zasada ograniczenia okresu przechowywania: Dane będą przechowywane przez okres ściśle niezbędny do realizacji celu lub celów przetwarzania.
 • Administrator danych poinformuje użytkownika o odpowiednim okresie przechowywania danych w zależności od celu. W przypadku subskrypcji Rejestrujący będzie okresowo przeglądać listy i usuwać te rejestracje, które były nieaktywne przez dłuższy czas.
 • Zasada integralności i poufności: Dane użytkownika będą przetwarzane w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo, poufność i integralność. Należy pamiętać, że Administrator danych podejmuje niezbędne środki ostrożności, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi lub niewłaściwemu wykorzystaniu danych użytkowników przez osoby trzecie.

Gromadzenie danych osobowych

Przeglądanie strony gruas-asistencia.com nie wymaga podawania żadnych danych osobowych. Przypadki, w których użytkownik podaje swoje dane osobowe, są następujące:

Kontaktując się z nami za pośrednictwem formularzy kontaktowych lub wysyłając wiadomość e-mail.

Podczas komentowania artykułu lub strony.

Poprzez subskrypcję formularza subskrypcji lub newslettera zarządzanego przez Administratora Danych.

Twoje prawa

Administrator danych informuje, że użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych:

 • Żądanie dostępu do przechowywanych danych.
 • Żądanie sprostowania lub anulowania.
 • Żądać ograniczenia ich przetwarzania.
 • Sprzeciw wobec leczenia.
 • Żądanie przeniesienia swoich danych.

Korzystanie z tych praw ma charakter osobisty i dlatego musi być wykonywane bezpośrednio przez osobę, której dane dotyczą, zwracając się o to bezpośrednio do Administratora Danych, co oznacza, że każdy klient, subskrybent lub współpracownik, który przekazał swoje dane w dowolnym momencie, może skontaktować się z Administratorem Danych i zażądać informacji o przechowywanych danych i sposobie ich uzyskania, zażądać sprostowania danych, zażądać przeniesienia swoich danych osobowych, sprzeciwić się przetwarzaniu, ograniczyć ich wykorzystanie lub zażądać usunięcia takich danych z plików Administratora Danych.

Aby skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, anulowania, przenoszenia i sprzeciwu, należy wysłać wiadomość e-mail na adres info@gruas-asistencia.com wraz z ważnym dowodem prawnym, takim jak kserokopia dowodu osobistego lub jego odpowiednika.

Użytkownik ma prawo do skutecznej ochrony sądowej i wniesienia skargi do organu nadzorczego, w tym przypadku Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych, jeśli uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia.

Cel przetwarzania danych osobowych

Łącząc się ze stroną internetową w celu wysłania wiadomości e-mail do Właściciela, zapisania się do jego newslettera lub zawarcia umowy, Użytkownik podaje dane osobowe, za które Właściciel ponosi odpowiedzialność. Informacje te mogą obejmować dane osobowe, takie jak adres IP, imię i nazwisko, adres fizyczny, adres e-mail, numer telefonu i inne informacje. Podając te informacje, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie, zarządzanie i przechowywanie swoich informacji wyłącznie w sposób opisany w Nocie prawnej i niniejszej Polityce prywatności.

Dane osobowe i cel ich przetwarzania przez Administratora Danych różnią się w zależności od systemu gromadzenia informacji:

Formularze kontaktowe: Posiadacz prosi o podanie danych osobowych, które mogą obejmować: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres strony internetowej w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania.

Administrator danych wykorzystuje te dane na przykład w celu odpowiadania na wiadomości, wątpliwości, skargi, komentarze lub obawy dotyczące informacji zawartych w Serwisie, usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, przetwarzania danych osobowych, pytań dotyczących tekstów prawnych zawartych w Serwisie, a także wszelkich innych zapytań, które mogą mieć, a które nie podlegają warunkom Serwisu lub umowy.

Formularze subskrypcji treści: Właściciel prosi o podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres strony internetowej w celu zarządzania listą subskrypcji, wysyłania biuletynów, promocji i ofert specjalnych.

Dane przekazane Posiadaczowi będą znajdować się na serwerach AXARNET COMUNICACIONES S.L., właściciela i podmiotu odpowiedzialnego za domenę www.evidaliahost.com.

Istnieją inne cele przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych:

Zapewnienie zgodności z warunkami określonymi w nocie prawnej i obowiązującym prawem. Może to obejmować opracowanie narzędzi i algorytmów, które pomogą tej witrynie zapewnić poufność gromadzonych danych osobowych.

Aby wspierać i ulepszać usługi oferowane przez tę witrynę.

Analiza nawigacji. Właściciel gromadzi inne nieidentyfikujące dane uzyskane za pomocą plików cookie, które są pobierane na komputer użytkownika podczas przeglądania strony internetowej, których charakterystyka i cel są szczegółowo opisane w Polityce plików cookie.

Zarządzanie sieciami społecznościowymi. Rejestrujący jest obecny w mediach społecznościowych. Jeśli użytkownik zostanie obserwatorem w sieciach społecznościowych Posiadacza, przetwarzanie danych osobowych będzie podlegać niniejszej sekcji, a także warunkom użytkowania, politykom prywatności i regulaminom dostępu, które należą do sieci społecznościowej, która ma zastosowanie w każdym przypadku i które użytkownik wcześniej zaakceptował.

Możesz zapoznać się z polityką prywatności głównych sieci społecznościowych, klikając te linki:

 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin
 • YouTube
 • Instagram

Właściciel będzie przetwarzał dane osobowe użytkownika w celu prawidłowego zarządzania swoją obecnością w sieci społecznościowej, informowania użytkownika o swoich działaniach, produktach lub usługach, a także w każdym innym celu, na który zezwalają przepisy sieci społecznościowych.

Administrator danych w żadnym wypadku nie będzie wykorzystywał profili obserwujących w sieciach społecznościowych do wysyłania reklam na zasadzie indywidualnej.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Aby chronić dane osobowe użytkownika, Administrator Danych podejmuje wszelkie uzasadnione środki ostrożności i stosuje najlepsze praktyki branżowe, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu, nieodpowiedniemu dostępowi, ujawnieniu, zmianie lub zniszczeniu danych osobowych użytkownika.

Witryna jest hostowana przez (AXARNET COMUNICACIONES S.L. właściciel i odpowiedzialny za domenę www.evidaliahost.com). Bezpieczeństwo danych jest gwarantowane, ponieważ firma podejmuje wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa. Więcej informacji można znaleźć w ich polityce prywatności.

Zawartość z innych stron internetowych

Strony tej witryny mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazy, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się dokładnie tak samo, jak w przypadku odwiedzenia innej witryny.

Witryny te mogą gromadzić dane o użytkowniku, wykorzystywać pliki cookie, osadzać dodatkowy kod śledzenia pochodzący od stron trzecich i monitorować interakcje użytkownika z wykorzystaniem tego kodu.

Polityka dotycząca plików cookie

Aby niniejsza witryna działała prawidłowo, musi wykorzystywać pliki cookie, czyli informacje przechowywane w przeglądarce internetowej użytkownika.

Zgodnie z przepisami ustawy 34/2002 o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym (LSSI), wraz z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RGPD) i ustawą organiczną 3/2018 o ochronie danych (nowa LOPD), informujemy, że ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookie lub podobne technologie, które przechowują i pobierają informacje podczas przeglądania. Ogólnie rzecz biorąc, technologie te mogą być wykorzystywane do bardzo różnych celów, takich jak na przykład rozpoznawanie użytkownika, uzyskiwanie informacji o jego zwyczajach przeglądania lub personalizowanie sposobu wyświetlania treści, na co prosimy o zgodę. Kontynuowanie przeglądania oznacza akceptację tych technologii. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania swojej przeglądarki tak, aby uniemożliwiała wykonywanie plików cookie, chociaż powinien pamiętać, że takie działanie może spowodować trudności w przeglądaniu strony internetowej.

Legalność przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych użytkownika jest zgoda.

Aby skontaktować się z Właścicielem, zapisać się do newslettera lub komentować na tej stronie, musisz zaakceptować niniejszą Politykę prywatności.

Kategorie danych osobowych

Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych to:

 • Dane identyfikacyjne.
 • Zatrzymywanie danych osobowych
 • Dane osobowe przekazane Administratorowi Danych będą przechowywane do momentu zażądania ich usunięcia i zgodnie z przepisami prawa ustanowionymi w każdym przypadku.
 • Odbiorcy danych osobowych
 • Dane użytkownika nie będą przekazywane stronom trzecim, chyba że jest to wyraźnie wymagane przez prawo.
 • Dane nie będą przekazywane za granicę.

Przeglądanie stron internetowych

Podczas przeglądania gruas-asistencia.com mogą być gromadzone dane nieidentyfikujące użytkownika, w tym adres IP, geolokalizacja, zapis sposobu korzystania z usług i witryn, nawyki przeglądania i inne dane, których nie można wykorzystać do identyfikacji użytkownika.

Właściciel wykorzystuje uzyskane informacje do uzyskiwania danych statystycznych, analizowania trendów, administrowania witryną, badania wzorców przeglądania i gromadzenia informacji demograficznych.

Dokładność i prawdziwość danych osobowych

Użytkownik zobowiązuje się zapewnić, że dane przekazane Administratorowi Danych są prawidłowe, kompletne, dokładne i aktualne, a także należycie je aktualizować.

Jako użytkownik strony internetowej ponosisz wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i dokładność danych, które przesyłasz na stronę, zwalniając Posiadacza z jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.

Akceptacja i zgoda

Jako Użytkownik Serwisu oświadczasz, że zostałeś poinformowany o warunkach ochrony danych osobowych, akceptujesz i wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych przez Właściciela w sposób i w celach wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności.

Możliwość odwołania

Aby skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, anulowania, przenoszenia i sprzeciwu, należy wysłać wiadomość e-mail na adresinfo@gruas-asistencia.com wraz z ważnym dowodem prawnym, takim jak kserokopia dowodu osobistego lub jego odpowiednika.

Zmiany w Polityce prywatności

Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w celu dostosowania jej do nowych przepisów prawa lub orzecznictwa, a także do praktyk branżowych.

Niniejsze zasady pozostają w mocy do czasu ich zmiany przez inne należycie opublikowane zasady. info@gruas-asistencia.com